Zorg om Zorg erfgoed Tiel. Ontsmettingsruimte: Hoveniersweg 106, Woning Beheerder: Hoveniersweg 104.
Beheerderswoning: Hoveniersweg 104
In Brussel
Deze site is gereed gekomen in de week: Zorg en Welzijn. 11-16 maart 2019. Die week gaat vooral over het nu. Er is geen nu, zonder verleden! In Vlaanderen en Brussel is de Erfgoeddag is sinds 2001 eenjaarlijks terugkerend toonmoment voor de cultureel-erfgoedsector, waarbij het roerend en immaterieel erfgoed centraal staat. In 2017 vond de Erfgoeddag plaats op zondag 23 april en was het thema 'Zorg'. In Nederland zal de zorg om zorg erfgoed nog onstaan. Een rol voor Tiel?
Gebouw voor de ontsmettingsoven gelegen naast Hoveniersweg 104
In het land van de bloesem, aan de drukste rivier in Nederland, ligt Tiel al sinds de jaartelling op ongeveer 8 meter boven NAP.

Besmettelijke ziekten in Tiel

Besmettelijke ziekten kwamen in de 2 vorige eeuwen heel veel voor. Duizenden doden, in Tiel honderden. De mensen die besmet waren kon je niet in hun veelal schamele woningen laten liggen. Je besmette ook anderen en de kans op doodgaan was heel groot. Verpleging van zieken en ontsmetten (blz. ziekten en ontsmetten) Daarom is in 1875 aan de Hoveniersweg (zie plattegrond hiernaast) een ziekenbarak in geplaatst waarin 16 lijders verpleegd konden worden. De eerste keer dat de gemeente investeerde in ziekenzorg. Naast deze ziekenbarak is ook een beheerderswoning gebouwd . In de jaren hierna begon duidelijk te worden dat niet alleen personen besmet konden zijn, ook huizen (wanden, deuren, vloeren, poepdozen, tafels, stoelen, enz) maar ook kleding, matrassen, dekens enz. Alles wat vast zat kon met vloeistoffen worden ontsmet. Hoe kan je de matrassen en kleding ontsmetten ? Reinigen met stoom van tenminste 100 graden. Hiervoor werden speciale ovens gemaakt waar je van alles in kon stoppen om te ontsmetten.

Een eigen ontsmettingsoven in Tiel (blz. oven en foto’s)

Het gemeente bestuur besloot in 1901 ook een oven te kopen en een “Gebouwtje” te plaatsen. Er was hiervoor natuurlijk geen betere plek beschikbaar dan direct bij de ziekenbarak, Hoveniersweg 106. De beheerder in de naastgelegen woning (nr 104) zorgt naast het onderhoud van de ziekenbarak ook voor de ontsmettingsruimte. Zijn vrouw maakte schoon en hielp mensen bij het laden van de oven.

Aantal inwoners Tiel:

1855 6279 1870 8442 1900 10559

1860 7049 1875 8610 1910 11352

1865 7748 1880 8933 1920 11586

Samenvatting

Ziekenzorg in Tiel
ontsmetten

Jaarverslag 1915 over de Volksgezonheid in Tiel door Gemeente-Geneesheer (Hoofdstuk: Medische Politie)

50

51

52

53

54

55

56

57

1915 zie pag 51 hieronder
klik op een pagina voor een leesbare vergroting (terug pijltje links)
Elk jaar wordt door de gemeente een jaarverslag gemaakt ter verantwoording. In het jaarverslag komt van alles aan bod; aantal schepen, kosten, aantal woningen, aantal inwoners, toestand der wegen en ook over de gezondheid van de inwoners. In dit jaar was een buitensporing aantal Roodvonkgevallen, de ziekenbarak was volop in gebruik, er moesten zelfs scholen worden gesloten om te ontsmetten. Het heeft geholpen, in Augustus geen aangifte meer van Roodvonkgevallen. (pag 53)
Cholera tot Covid Er zijn veel overeenkomsten, de angst, niet weten wat je er aan kan doen, allerlei maatregelen, toch neemt het aantal sterfgevallen toe. Uiteindelijk komt gelukkig de medische wetenschap met preventieve maatregelen, Het is een idee om in het 120 jaar oude gebouw een Covid gedenkcentrum in te richten. “Van Cholera tot Covid”. Zie verder hoofdstuk “Nieuwe bestemming”.
Beheerderswoning: Hoveniersweg 104
Gebouw voor de ontsmettingsoven gelegen naast Hoveniersweg 104

Welkom

Besmettelijke ziekten in Tiel

Besmettelijke ziekten kwamen in de 2 vorige eeuwen heel veel voor. Duizenden doden, in Tiel honderden. De mensen die besmet waren kon je niet in hun veelal schamele woningen laten liggen. Je besmette ook anderen en de kans op doodgaan was heel groot. Verpleging van zieken Daarom is in 1875 aan de Hoveniersweg (zie plattegrond hiernaast) een ziekenbarak in geplaatst waarin 16 lijders verpleegd konden worden. De eerste keer dat de gemeente investeerde in ziekenzorg. Naast deze ziekenbarak is ook een beheerderswoning gebouwd . In de jaren hierna begon duidelijk te worden dat niet alleen personen besmet konden zijn, ook huizen (wanden, deuren, vloeren, poepdozen, tafels, stoelen, enz) maar ook kleding, matrassen, dekens enz. Alles wat vast zat kon met vloeistoffen worden ontsmet. Hoe kan je de matrassen en kleding ontsmetten ? Reinigen met stoom van tenminste 100 graden. Hiervoor waren speciale ovens gemaakt waar je van alles in kon stoppen om te ontsmetten.

Ontsmetten van goederen

Het gemeente bestuur besloot in 1901 ook een oven te kopen en een Gebouwtje te plaatsen. Er was hiervoor natuurlijk geen betere plek beschikbaar dan direct bij de ziekenbarak. De beheerder in de naastgelegen woning zorgt naast het onderhoud van de ziekenbarak ook voor de ontsmettingsruimte. Zijn vrouw maakte schoon en hielp mensen bij het laden van de oven.
Ziekenzorg in Tiel
Deze site is gereed gekomen in de week: Zorg en Welzijn. 11-16 maart 2019. Die week gaat vooral over het nu. Er is geen nu, zonder verleden!
ontsmetten
Zorg om Zorg erfgoed Tiel Ontsmettingsruimte: Hoveniersweg 106, Woning Beheerder: Hoveniersweg 104.
Nu is in maart 2023 ook een Covid epidemie geweest. Er zijn veel overeenkomsten, de angst, niet weten wat je er aan kan doen, allerlei maatregelen, toch neemt het aantal sterfgevallen toe. Uiteindelijk komt gelukkig de medische wetenschap met preventieve maatregelen, Het is een idee om in dit 130 jaar oude gebouw een Covid gedenkcentrum in te richten. “Van Cholera tot Covid”. Zie verder hoofdstuk “Nieuwe bestemming”.