Zorg om Zorg erfgoed Tiel. Ontsmettingsruimte: Hoveniersweg 106, Woning Beheerder: Hoveniersweg 104.

Ontsmetten

Je kon besmet worden door anderen ook via huis en huisraad.

Duidelijk werd meer en meer, dat je ziek kon worden van vuil water, uitwerpselen, kortom niet schoon zijn. Was je daardoor ziek geworden dan gaf je de ziekte ook weer door aan anderen. Ziekten werden doorgegeven van mens naar mens, en bovendien besmette je ook je spullen, Wanden, stoelen, tafel, ook ook kleding, matras, dekens, handdoeken enz.

Besmette mensen

worden opgenomen in de ziekenbarak. Mensen uit de omgeving van de zieken moeten zich met desinfecterende zeep wassen. (advertentie 1892)

Een huis moet je ontsmetten met Carbol of Lysol (1889)

Goederen;

matrassen, lakens, dekens, kleding en zo, moeten worden ontsmet door stoom van

tenminste 100 graden. Dit kan alleen in een afgesloten stoomoven.

Er zijn 4 verschillende soorten Ontsmettings ovens.

Een pulbicatie in het “Tijdschrift voor de Geneeskunde” geeft aan dat in 1887 een aantal ovens zijn beoordeeld. De verschillende ovens kunnen onder de volgende rubrieken gebracht worden : A. Ovens, waarin uitsluitend hete lucht gebruikt wordt ; B. Ovens met hete lucht en waterdamp, zonder spanning ; C. Ovens, waarin stoom gevoerd wordt, die door een stoomketel ontwikkeld wordt, doch zonder stoomdichte sluiting D. Ovens met stoomdichte sluiting. Uit proeven is gebleken dat de oven A en B niet de 100 graden halen, waardoor er niet wordt ontsmet. Bovendien komen de goederen er nat uit. Bij de oven C duurt het te lang, waardoor goederen schroeien. Blijft de oven D Schiedam oven type D De oven met een stoomdichte afsluiting (D) bestaat uit een cilinder, omgeven door een mantel, Zoowel mantel als cilinder staan in verband met een stoomketel. Op beiden staan manometers. Wanneer de toestel gebruikt wordt, wordt eerst de mantel met stoom gevuld en tegelijkertijd worden de goederen ingebracht. Na sluiting en vast- schroeven van de deuren wordt stoom in den cilinder gelaten en reeds na weinige minuten wijst de manometer 1 atm. drukking aan. Na een uur zijn de goederen ontsmet. Ook in 1891is een artikel gepubliceerd in het blad; “De Huisvriend” over de 5 ontsmettingsovens in Parijs. Dit type oven D is waarschijnlijk in Tiel geplaatst. Het lijkt er op dat niet veel gemeenten een eigen ogen hadden: er wordt genoemd dat er een keus is tussen Tiel of Hilversum ! Er waren ook mobiele ovens, die je als gemeente moest huren. Een eigen ketel moest natuurlijk ook onderhouden worden, de stoomketel werd in Tiel na ruim 20 jaar vervangen. Een eigen oven was gunstig voor de volksgezondheid. Op den duur bleek het ook goedkoper, mede door het ontsmetten van goederen tegen betaling. Je was bij ziekte verplicht te ontsmetten, alleen de armen hoefden niet te betalen, de rest wel. Ook bedrijven moesten betalen. Behalve goederen van personen, werden ook tegen betaling “vreemde goederen” ontsmet. Zoals in Tiel bv manden voor kruisbessen. Kwamen goederen uit andere gemeenten dan moest er ook worden betaald, en was er precies aangegeven hoe goederen moeten getransporteerd, om besmetting tijden het transport te voorkomen.
1888
1892
1883
Bij de te ontsmetten woning zal bij aankomst van den ontsmetter een werkman of een waschvrouw gereed moeten staan om stipt volgens des ontsmetters aanwijzingen behulpzaam te zijn by het benoodigde schrobben of boenen . De betaling van dezen man of vrouw geschiedt door den persoon of het lichaam dat doet ontsmetten .
De hooge prijs van stoomdichte ovens f 3800, of f 3000 was een bezwaar. Volgens mededeelingen van ingenieurs hier te lande kan echter een stoom- dichte voor f 2200 geleverd worden. Die som wordt met f 700 verminderd, wanneer men gebruik kan maken van den stoom van eene fabriek. Toen men nog geene voldoende zekerheid had, dat werkelijk de aan te koopen oven aan het doel zou beantwoorden, waren gemeentebesturen moeilijk te bewegen tot het nemen van eene proef. Nu echter die zekerheid verkregen is, mag men verwachten, dat althans in grootere gemeenten ontsmettingsovens zullen worden aangekocht, waarmede men, zooals proefondervindelijk gebleken is, cito, tuto et jucunde kan ontsmetten. Cito: omdat het mogelijk is binnen l uur de ontsmette voorwerpen aan den eigenaar terug te geven; tuto : omdat men zeker ís, dat alle ziektekiemen gedood zijn; jucunde: omdat de goederen niet beschadigd worden of schroeien. Voor kleine gemeenten is die prijs zeker te hoog, en zal het noodig zijn volgens hetzelfde systeem vervaardigde locomobile-ovens te bezigen, die bij het uitbreken van eene epidemie naar de bedreigde plaats kunnen gezonden worden. Daar die loceomobile-ovens niet te zwaar mogen zijn, zal men de desinfectie- kamer slechts zóó groot moeten maken, dat eene groote matras er opgerold in kan geplaatst worden, terwijl de mantel of de stoombuizen op eene spanning van l atm, en de cilinder op Ig atm, kunnen geconstrueerd worden.
Ziekenzorg in Tiel
Parijs 1891
ontsmetten
Ziekenzorg in Tiel

Ontsmetten

Je kon besmet worden; mens op mens, maar

ook via huis en huisraad.

Duidelijk werd meer en meer, dat je ziek kon worden van vuil water, uitwerpselen, kortom niet schoon zijn. Was je daardoor ziek geworden dan gaf je de ziekte ook weer door aan anderen. Ziekten werden doorgegeven van mens naar mens, en bovendien besmette je ook je spullen, Wanden, stoelen, tafel, ook ook kleding, matras, dekens, handdoeken enz.

Besmette

mensen

worden

opgenomen in de

ziekenbarak.

Mensen uit de

omgeving van de

zieken moeten zich

met desinfecterende

zeep wassen. (advertentie 1892)

Een huis

moet je ontsmetten met Carbol of Lysol (1889)

Goederen;

matrassen, lakens, dekens, kleding en zo, moeten worden ontsmet

door stoom van

tenminste 100

graden. Dit kan

alleen in een

afgesloten

stoomoven.

Ovens

Een pulbicatie in het Tijdschrift voor de Geneeskunde geeft aan dat in 1887 een aantal ovens zijn beoordeeld. De verschillende ovens kunnen onder de volgende rubrieken gebracht worden : A. Ovens, waarin uitsluitend heete lucht gebruikt wordt ; B. Ovens met heete lucht en waterdamp, zonder spanning ; C. Ovens, waarin stoom gevoerd wordt, die door een stoomketel ontwikkeld wordt, doeh zonder stoomdichte sluiting ; D. Ovens met stoomdichte sluiting. Uit proeven is gebleken dat de oven A en B niet de 100 graden halen, waardoor er niet wordt ontsmet. Bovendien komen de goederen er nat uit. Bij de oven C duurt het te lang, waardoor goederen schroeien. Blijft de oven D Schiedam oven type D De oven met een stoomdichte afsluiting (D) bestaat uit een cilinder, omgeven door een mantel, Zoowel mantel als cilinder staan in verband met een stoomketel. Op beiden staan manometers. Wanneer de toestel gebruikt wordt, wordt eerst de mantel met stoom gevuld en tegelijkertijd worden de goederen ingebracht. Na sluiting en vast- schroeven van de deuren wordt stoom in den cilinder gelaten en reeds na weinige minuten wijst de manometer 1 atm. drukking aan. Na een uur zijn de goederen ontsmet. Dit type oven is in 1901 waarschijnlijk in Tiel geplaatst. Het lijkt er op dat niet veel gemeenten een eigen ogen hadden: in 1909 wordt aangegeven dat er een keus is tussen Tiel of Hilversum ! In 1918 waren er in Tiel 25 ontsmettingen. In 1923 wordt de stoomketel vervangen. Komen goederen uit andere gemeenten dan moet er worden betaald, en is er precies aangegeven hoe goederen moeten getransporteerd, om besmetting tijden het transport te voorkomen. Behalve goederen van personen, werden ook tegen betaling “vreemde “goederen” ontsmet in Tiel. Zoals bv manden voor vervoer kruisbessen ( het verzoek in 1910) In het begin was er nog twijfel of de investering van een eigen oven niet een financiele misser is. Later hoor je dat niet meer en zijn bv in 1919 de opbrengsten 63 gulden hoger dan geschat.
1888
1892
1883
Bij de te ontsmetten woning zal bij aankomst van den ontsmetter een werkman of een waschvrouw gereed moeten staan om stipt volgens des ontsmetters aanwijzingen behulpzaam te zijn by het benoodigde schrobben of boenen . De betaling van dezen man of vrouw geschiedt door den persoon of het lichaam dat doet ontsmetten .
De hooge prijs van stoomdichte ovens f 3800, of f 3000 was een bezwaar. Volgens mededeelingen van ingenieurs hier te lande kan echter een stoom- dichte voor f 2200 geleverd worden. Die som wordt met f 700 verminderd, wanneer men gebruik kan maken van den stoom van eene fabriek. Toen men nog geene voldoende zekerheid had, dat werkelijk de aan te koopen oven aan het doel zou beantwoorden, waren gemeentebesturen moeilijk te bewegen tot het nemen van eene proef. Nu echter die zekerheid verkregen is, mag men verwachten, dat althans in grootere gemeenten ontsmettingsovens zullen worden aangekocht, waarmede men, zooals proefondervindelijk gebleken is, cito, tuto et jucunde kan ontsmetten. Cito: omdat het mogelijk is binnen l uur de ontsmette voorwerpen aan den eigenaar terug te geven; tuto : omdat men zeker ís, dat alle ziektekiemen gedood zijn; jucunde: omdat de goederen niet beschadigd worden of schroeien. Voor kleine gemeenten is die prijs zeker te hoog, en zal het noodig zijn volgens hetzelfde systeem vervaardigde locomobile-ovens te bezigen, die bij het uitbreken van eene epidemie naar de bedreigde plaats kunnen gezonden worden. Daar die loceomobile-ovens niet te zwaar mogen zijn, zal men de desinfectie- kamer slechts zóó groot moeten maken, dat eene groote matras er opgerold in kan geplaatst worden, terwijl de mantel of de stoombuizen op eene spanning van l atm, en de cilinder op Ig atm, kunnen geconstrueerd worden.
ontsmetten
Zorg om Zorg erfgoed Tiel Ontsmettingsruimte: Hoveniersweg 106, Woning Beheerder: Hoveniersweg 104.