Zorg om Zorg erfgoed Tiel. Ontsmettingsruimte: Hoveniersweg 106, Woning Beheerder: Hoveniersweg 104.
Ziekenzorg in Tiel
ontsmetten
Deze
Deze website is de aanleiding geweest voor de monumenten deskundige van de gemeente Tiel, om voor de ontsmettingsruimte de status: Gemeentelijk monument voor te stellen. Dit voorstel is overgenomen. Ook is door de gemeente Tiel besloten tot verkoop van deze ruimte met restauratie verplichting. De tekst op Funda (december 2022) is gebaseerd op de tekst uit deze website. Mijn voorstel is:

Een nieuwe bestemming voor de ontsmettingsruimte.

Herdenkingscentrum Cholera tot Covid. Ruim 100 jaar besmettelijke ziekten. De maatregelen en de grote impact op mensen, toen en tot op vandaag. Inleiding. Van belang is de publieke toegankelijkheid van de Ontsmettingsruimte. Andere niet publieke functies passen niet, in de functie van een gedenk centrum. Pas bij het betreden van de ruimte wordt je je bewust van wat onbekende ziekten voor groepen mensen moet hebben betekend en nog steeds kan het zich zomaar weer voordoen. Gelukkig dat toen en nu, de medische wereld in een hoog tempo tegenmaatregelen ging ontwikkelen; isolatie, ontsmetten, penicilline, Boosterinjecties, enz. Daardoor laat je wel de ziekte achter je, maar nooit de gevolgen. De doden, de armoede door geen inkomen, de psychische gevolgen van angst en isolatie, enz. Dat was toen zo en ook nu bij de corona. Na elke epidemie worden de gebouwen weer functioneel onttrokken. Ziekenbarakken gesloten, Ontsmettingsruimte leeg verkocht, speciale Corona ingangen bij ziekenhuizen weggehaald, GGD huur weer opgezegd en IC bedden weer afgeschaald. …… …. Maar Tiel heeft een ontsmettingsruimte met tal van mogelijkheden !!! Het gebruik van de ruimte. Historie is iets van morgen. 1.1 Het verhaal van spanning, iets meer dan 100 jaar in stand houden, verdiepen en doorvertellen. Door het hierbij te betrekken van bv: monumenten deskundige gemeente Tiel , het Regionaal Archief Rivierenland, het Ziekenhuis Rivierenland (in de tijd van de functie overname het Christelijk ziekenhuis Bethesda en katholieke ziekenhuis Sint Andreas.) moet er een goed en zo compleet mogelijk verhaal met beeld ondersteuning ontstaan. Tekst, foto’s, Video. 1.2 De samenhang moet zichtbaar worden, met de ziekenbarak (waar lijders werden verpleegd) en de beheerders woning van waaruit de coördinatie en menskracht werd geleverd (bv elke dag ketel opstoken door de beheerder en ontvangst van mensen het te ontsmetten bedden dekens lakens gordijnen, door zijn vrouw.) 1.3 Verwijzing maken met foto’s naar de pandemie van nu 2019-23; angst, doden, zieken, long- covid, IC bedden, begrafenissen zonder familie, de eenzaam zwaaiende hand achter het raam op 4 hoog. Aparte ingangen, strepen op de vloer in ziekenhuizen en winkelcentra, ontsmetting van winkelwagentjes, injecties zetten, enz, Ach wat zijn we het weer snel vergeten. In veel families heeft het echter ook diepe sporen nagelaten. Een uniek Covid gedenk centrum in Tiel. De deelname aan de openmonumentendag is vanzelfsprekend. In het vigerende bestemmingsplan Tiel Oost wordt voor de Ontsmettingsruimte als Enkelbestemming; ‘Maatschappelijk’ aangegeven. Mijn voorstel komt daarmee overeen. Met vriendelijke groet C Koolma, Hoveniersweg 104, 4001HX Tiel.
Ziekenzorg in Tiel
ontsmetten
Zorg om Zorg erfgoed Tiel Ontsmettingsruimte: Hoveniersweg 106, Woning Beheerder: Hoveniersweg 104.
Deze website is de aanleiding geweest voor de monumenten deskundige van de gemeente Tiel, om voor de ontsmettingsruimte de status: Gemeentelijk monument voor te stellen. Dit voorstel is overgenomen. Ook is door de gemeente Tiel besloten tot verkoop van deze ruimte met restauratie verplichting. De tekst op Funda (december 2022) is gebaseerd op de tekst uit deze website. Mijn voorstel is:

Een nieuwe bestemming voor

de ontsmettingsruimte.

Herdenkingscentrum Cholera tot Covid. Ruim 100 jaar besmettelijke ziekten. De maatregelen en de grote impact op mensen, toen en tot op vandaag. Inleiding. Van belang is de publieke toegankelijkheid van de Ontsmettingsruimte. Andere niet publieke functies passen niet, in de functie van een gedenk centrum. Pas bij het betreden van de ruimte wordt je je bewust van wat onbekende ziekten voor groepen mensen moet hebben betekend en nog steeds kan het zich zomaar weer voordoen. Gelukkig dat toen en nu, de medische wereld in een hoog tempo tegenmaatregelen ging ontwikkelen; isolatie, ontsmetten, penicilline, Boosterinjecties, enz. Daardoor laat je wel de ziekte achter je, maar nooit de gevolgen. De doden, de armoede door geen inkomen, de psychische gevolgen van angst en isolatie, enz. Dat was toen zo en ook nu bij de corona. Na elke epidemie worden de gebouwen weer functioneel onttrokken. Ziekenbarakken gesloten, Ontsmettingsruimte leeg verkocht, speciale Corona ingangen bij ziekenhuizen weggehaald, GGD huur weer opgezegd en IC bedden weer afgeschaald. …… …. Maar Tiel heeft een ontsmettingsruimte met tal van mogelijkheden !!! Het gebruik van de ruimte. Historie is iets van morgen. 1.1 Het verhaal van spanning, iets meer dan 100 jaar in stand houden, verdiepen en doorvertellen. Door het hierbij te betrekken van bv: monumenten deskundige gemeente Tiel , het Regionaal Archief Rivierenland, het Ziekenhuis Rivierenland (in de tijd van de functie overname het Christelijk ziekenhuis Bethesda en katholieke ziekenhuis Sint Andreas.) moet er een goed en zo compleet mogelijk verhaal met beeld ondersteuning ontstaan. Tekst, foto’s, Video. 1.2 De samenhang moet zichtbaar worden, met de ziekenbarak (waar lijders werden verpleegd) en de beheerders woning van waaruit de coördinatie en menskracht werd geleverd (bv elke dag ketel opstoken door de beheerder en ontvangst van mensen het te ontsmetten bedden dekens lakens gordijnen, door zijn vrouw.) 1.3 Verwijzing maken met foto’s naar de pandemie van nu 2019-23; angst, doden, zieken, long-covid, IC bedden, begrafenissen zonder familie, de eenzaam zwaaiende hand achter het raam op 4 hoog. Aparte ingangen, strepen op de vloer in ziekenhuizen en winkelcentra, ontsmetting van winkelwagentjes, injecties zetten, enz, Ach wat zijn we het weer snel vergeten. In veel families heeft het echter ook diepe sporen nagelaten. Een uniek Covid gedenk centrum in Tiel. De deelname aan de openmonumentendag is vanzelfsprekend. In het vigerende bestemmingsplan Tiel Oost wordt voor de Ontsmettingsruimte als Enkelbestemming; ‘Maatschappelijk’ aangegeven. Mijn voorstel komt daarmee overeen. Met vriendelijke groet C Koolma, Hoveniersweg 104, 4001HX Tiel.
Ontsmetten in Tiel